Green Deal Natuurinclusieve parkeerterreinen

Natuurpro: mede-trekker van de Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen.

De Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinenstreeft ernaar zoveel mogelijk bestaande en toekomstige parkeerterreinen, verspreid over heel Vlaanderen, natuurinclusief te maken. De opgedane kennis en leerlessen binnen deze Green Deal zullen tevens dienen als input voor een allesomvattend draaiboek met gestandaardiseerde natuurinclusieve oplossingen. Zo zal er in de toekomst hopelijk sneller gekeken worden naar natuurinclusieve methoden bij de (her)aanleg van parkeerterreinen en wordt er op termijn meer ruimte voor wilde bestuivers gecreëerd.

Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om ondernemingen en sectoren te vergroenen ​​met projecten rond water, voedsel, circulaire economie, enzovoort. Het gaat om vrijwillige, ambitieuze overeenkomsten tussen bedrijven, organisaties en de overheid om samen op korte termijn (zo’n drie à vier jaar) duurzame acties te realiseren.

De Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen maakt deel uit van het Vlaams actieplan wilde bestuivers.

Natuurpro en Natuurbuur zijn samen de coördinatoren van deze Green Deal,

Natuurpro coördineert samen met Natuurbuur deze Green Deal.

Heb je een project voor ons en wil je graag samenwerken?