De Zevende Gevel: natuurinclusieve buitenomgeving

Natuurpro: kennispartner van De Zevende Gevel

De Zevende Gevel, een nieuw platform binnen B2Build, het kenniscentrum voor de bouw, richt zich op natuurinclusieve buitenomgevingen. Het platform, waar Natuurpro als kennispartner aan verbonden is, biedt inspiratie en oplossingen voor natuurinclusief ontwerp, uitvoering en beheer van buitenruimtes. Het vormt het sluitstuk van een ontwikkeling die zich richt op het creëren van een omgeving die zowel mens als natuur ten goede komt.

Het doel van De Zevende Gevel is om bij toekomstige projecten samenwerking te stimuleren tussen architecten, aannemers, productontwikkelaars, bodem- en waterdeskundigen, ecologen en landschapsarchitecten. Samen streven ze naar natuurinclusieve oplossingen.

Het platform deelt kennis op verschillende manieren:

  • Door inhoudelijke communicatie over gerealiseerde projecten, casestudies, visies van professionals en innovatieve producten.
  • Via gerichte publicaties op de website en nieuwsbrieven.
  • Door netwerkevenementen, waarbij de doelgroepen de kans krijgen om te netwerken en kennis uit te wisselen.
  • Door kennisdeling met andere partners.

Natuurpro vervult binnen dit netwerk de rol van expert partner, waarbij de focus ligt op inhoudelijke input en expertise.

Heb je een project voor ons en wil je graag samenwerken?