Over ons

Natuurpro.be

Natuurpro is een projectgedreven netwerk- en kennisorganisatie van natuurprofessionals en bestaat uit een netwerk van ecologen, landschapsarchitecten, ingenieurs, groenaannemers, kennispartners en aanverwante productpartners. Natuurpro wil bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving in zowel in een stedelijke omgeving als op het platteland en streeft naar een groene leefomgeving, waarin de natuur optimaal wordt benut. Natuurpro kent zijn oorsprong meer dan 30 jaar geleden in Nederland en is in 2023 van start gegaan in België met een eigen netwerk van partners.

In het kader van het creëren van een aangenaam leefklimaat, gezondheid en biodiversiteit wordt het belang van groen en natuur in de leefomgeving steeds meer erkend. In veel projecten ontbreekt de juiste kennis en samenhang tussen ontwerp, uitvoering en
beheer. Natuurpro wil hier verandering in brengen door het inzetten op kennisdeling, kennisontwikkeling en samenwerking. Dit doet het zowel verticaal als horizontaal in de keten, waarbij steeds een lange termijn resultaat wordt nagestreefd. Hierbij is het belangrijk dat naast natuurwaarde en impact op het maatschappelijk debat er ook toegevoegde economische waarde wordt gecreëerd.

Natuurpro gaat over allerlei facetten van natuurontwikkeling. Inheemse kruidenvegetaties, groen voor klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, ecologisch beheer en faunavoorzieningen zijn voorbeelden van onderwerpen die thuishoren in het netwerk. Natuurpro projecten kenmerken zich door ambitieuze, uitvoerbare en ecologisch verantwoorde keuzes en betrokkenheid in elke fase van een project: van ontwerp over aanleg tot beheer.

"Samen zorgen we elke dag voor meer natuur in stad en landschap"

Bart Kersschot

Bart is de coördinator van Natuurpro in België. Hij gelooft in de kracht van bloemen, planten en groen voor een gelukkige, gezonde en leefbare maatschappij. De liefde voor het groen kreeg hij met de paplepel mee. Sedert 5 generaties is zijn familie verbonden met groen.
Hij groeide op tussen de boomkwekerijen en is gebeten door alles wat met planten te maken heeft. Gestart met tuinonderhoud, studentenjobs in verschillende kwekerijen en eigen productie van tuinplanten, wilde hij van zijn hobby ook zijn beroep maken.
Na een opleiding bio-ingenieur en bijkomende opleidingen in management en procesoptimalisatie bouwde hij de voorbije 20 jaar een brede kennis en expertise op in verschillende domeinen in de groensector. Hij is vertrouwd met bedrijfsbeheer, begeleiden van veranderingsprocessen, business development, het creëren van toegevoegde waarde in de groensector en beheer van netwerken.

De voorbije jaren bouwde hij kennis op rondom de ontwikkeling en beheer van natuurlijke vegetaties. Hij nam een paar jaar geleden het initiatief om het Natuurpro netwerk te ontwikkelen in België. In december 2022 organiseerde hij samen met natuurstudiebureau Corridor een studiedag over een toekomstbestendige leefomgeving met oog voor biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Dit event was de eerste activiteit van Natuurpro in België, begin 2023 is het netwerk ook formeel van start gegaan.

Wil je graag onze partner worden?